Biografija
 

Julienne Bušić prozna je spisateljica, esejistica, i prevoditeljica.  Studirala je u SAD-u te u Europi, magistrirajući na području njemačkog jezika i lingvistike.
 
Tekstovi su joj objavljivani u brojnim američkim i hrvatskim časopisima i listovima, ukljućujući Gobshite Quarterly, Verbatim: A Language Quarterly, Inside, The Bridge, Kolo, Tema, Aleph, Most, Jutarnji List, Večernji List, Vjesnik. 

Njezini memoari, Ljubavnici i luđaci, koji izlaze u sedmom izdanju, dobili su nagradu Društva hrvatskih književnika 1997 godine, a objavljeni su i u SAD-u ( Gray Sunshine Press ).
 
Nova knjiga Julienne Bušić, Tvoja krv i moja (Mozaik, 2008) izlaze već u drugom izdanju, a objavljena je i u SAD-u ( Ridgepath Press, 200 9).