Fotografije
 

"Ljubavnici i luđaci", "Astoria"
Grupa u DHK
Julie sa američkim izdavačima "Ooligan Press"
Predstavljanje "Tvoja krv i moja" u Pakracu
Predstavljanje "Tvoja krv i moja" u Pakracu
Predstavljanje "Tvoja krv i moja", Proložac